CMD HOTEL

Publikuar me 18-5-2013

Cmd hotel - është program i menaxhimit të hoteleve me shumë terminale. Programi është i organizuar në disa sektorë sipas funksioneve që ata kryejn.

Të gjithë sektorët janë të lidhur në rrjet mes veti dhe komandohen nga një kompjuter qëndror.

Përparësia e këtij programi në raport me të tjerët është se Cmd hotel mundëson menaxhimin e tërë hotelit , jo vetëm recepsionit.

Nuk keni nevojë të përdorni program për menaxhimin e puntorëve, program për restaurant, për recepsion, për depo sepse këtu janë të inkorporuara të gjitha në një vend.


Cmd hotel përfshinë:   Recepsionin,  Rezervimet,  Shërbimet,  Telefonatat,  Barin – Restaurantin apo Pizzerinë, Kuzhinën, Sistemin e shërbimeve gratis, Sallat e konferencave,  Depon,  Stokun,  Raportet.


Ndërsa vetëm recepsioni përfshinë:  Konfigurimin e dhomave, Rezervimet e sallave dhe tavolinave, Hyrjet (check in), Daljet (check out), Klientët, Faturat, Arkivën, Borxhet, Avanset, Shërbimet,  Kontratat për çmimet e fjetjës etj.