• Cmd Univerziteti

  Pakoja softuerike per Universitet Mundeson reduktimin e puneve admninistrative dhe menaxhim efikas te puneve ne universitet.

  Read More...
 • CMD e-learning

  Teknologji e avancuar e mësimit në distancë Ligjërata online Teste dhe kuize Aplikohet nga universite moderne Për herë të parë në Kosovë

  Read More...
 • CMD Financa

  z-Financa - është softwar I kompletuar I financave dhe kontabilitetit që ndihmon në menaxhimin e të gjitha aspekteve të biznesit tuaj.

  Read More...
 • CMD Hotel

  Cmd hotel - është program i menaxhimit të hoteleve me shumë terminale. Programi është i organizuar në disa sektorë sipas funksioneve që ata kryejn.

  Read More...
 • CMD Restaurante

  CMD restaurant - Regjistrimi i porosive nga kamerierët mund të bëhet në kompjuter të zakonshëm me monitor touch screen.

  Read More...
 • Z-Martket

  Z-Market- Shitja e shpejtë duke përdorur lexuesin e barkodeve Printimi i faturave Raporte të ndryshme mbi gjendjën materiale Përkrah arkat fiskale

  Read More...
 

CMD Universiteti

Më Shumë

Cmd Universiteti është program modern për menaxhimin e universitetit. Është punuar me ekspertë të fushës universitare prandaj është tejet voluminoz dhe mundëson kryerjën e të gjitha punëve në universitet që nga regjistrimi i studentit e deri tek paraqitja online e provimeve nga vet studentët.

Lehtëson punën e administratës, shmang tollovitë, eleminon gabimet, ofron shërbime efikase për student, krijon imazh të mirë për universitetin
Pakoja  “CMD Universiteti”  është bërë Deklaratës së Bolonjës, kërkesave të Ministrisë së Arsimit dhe Agjensionit për akreditim.


CMD HOTEL

Më Shumë

Cmd hotel - është program i menaxhimit të hoteleve me shumë terminale. Programi është i organizuar në disa sektorë sipas funksioneve që ata kryejn.

Të gjithë sektorët janë të lidhur në rrjet mes veti dhe komandohen nga një kompjuter qëndror.

Përparësia e këtij programi në raport me të tjerët është se Cmd hotel mundëson menaxhimin e tërë hotelit , jo vetëm recepsionit.

Nuk keni nevojë të përdorni program për menaxhimin e puntorëve, program për restaurant, për recepsion, për depo sepse këtu janë të inkorporuara të gjitha në një vend.


CMD Restaurant

Më Shumë

CMD restaurant -Sistemi lejon regjistrimin dhe menaxhimin e kamerierëve dhe të detajeve të tyre të regjistrimit si edhe pajisjen e tyre me kartë magnetike çka shërben për identifikimin e tyre në program.

Regjistrimi i porosive nga kamerierët mund të bëhet në kompjuter të zakonshëm me monitor touch screen.

Përdoruesi i autorizuar mund të përcaktojë kategoritë e çmimeve dhe përqindjet e zbritjes përkatëse për kategoritë e ndryshme të klientëve p.sh. për miqtë, për klientët e zakonshëm etj.


z-Bar

Më Shumë

z – Bar  është program për menaxhimin e bareve apo kafiterive. Është i lehtë për tu përdorur dhe shumë efikas. 

Sistemi lejon konfigurimin dhe menaxhimin e tavolinave, ndarjen e tyre sipas sektorëve dhe sipas kamerierëve përgjegjës për to. Poashtu mundëson menaxhimin e menysë, shtimin apo heqjën e artikujve etj.

z- bar ofron dhjetra raporte si p.sh mbi fitimin, shpenzimet, gjendjen e stokut etj.


z-Market

Më Shumë

z- market ofron kryerjën e shërbimeve për markete. Poashtu përfshinë edhe depon.

Mundëson shitjën e shpejtë duke e përdorur lexuesin e barkodeve, prinimin e faturave, ofron raporte të ndryshme mbi gjendjën materiale të artikujve, raporte të qarkullimit për datë, raporte me parametra etj.


z-Financa

Më Shumë

z-Financa - është softwar I kompletuar I financave dhe kontabilitetit që ndihmon në menaxhimin e të gjitha aspekteve të biznesit tuaj.


CMD e-Learning

Më Shumë

CMD e-Learning - paraqet një teknologji të avancuar të komunikimit midis universitetit dhe studentëve. Ky software mundëson mësimin në distancë, mundëson komunikimin midis profesorëve e studentëve, transmetimi direkt të ligjeratave, kuizet etj.