• Cmd Univerziteti

  Pakoja softuerike per Universitet Mundeson reduktimin e puneve admninistrative dhe menaxhim efikas te puneve ne universitet.

  Read More...
 • CMD e-learning

  Teknologji e avancuar e mësimit në distancë Ligjërata online Teste dhe kuize Aplikohet nga universite moderne Për herë të parë në Kosovë

  Read More...
 • CMD Financa

  z-Financa - është softwar I kompletuar I financave dhe kontabilitetit që ndihmon në menaxhimin e të gjitha aspekteve të biznesit tuaj.

  Read More...
 • CMD Hotel

  Cmd hotel - është program i menaxhimit të hoteleve me shumë terminale. Programi është i organizuar në disa sektorë sipas funksioneve që ata kryejn.

  Read More...
 • CMD Restaurante

  CMD restaurant - Regjistrimi i porosive nga kamerierët mund të bëhet në kompjuter të zakonshëm me monitor touch screen.

  Read More...
 • Z-Martket

  Z-Market- Shitja e shpejtë duke përdorur lexuesin e barkodeve Printimi i faturave Raporte të ndryshme mbi gjendjën materiale Përkrah arkat fiskale

  Read More...
 

CMD SOFTWARE & WEB DEVELOPMENT

Më Shumë

CMD është njëra ndër kompanitë lidere në Kosovë në ofrimin e sistemeve të menaxhimit të Universiteteve dhe sistemeve e-Learning (të mësimit online), në pajtim me Deklaratën e Bolonjës.

 

Gjithashtu CMD ofron edhe programe kontabiliteti, programe për menaxhimin e hoteleve, restauranteve, programe për menaxhimin e qendrave tregtare etj.

 

Secili program është punuar me ekspert të asaj fushe në mënyrë që të jet sa më i përshtatshëm, funksional dhe në pajtim me ligjet në fuqi.

Përdorimi i programeve tona mundësom menaxhim efikas të biznesit tuaj, shkurton kohën, ofron siguri dhe shmang gabimet.
Përparësi e produkteve tona është ofrimi i sistemeve të integruara të menaxhimit.


Pra, për një zgjidhje të suksesshme, gjithpërfshirëse, të kualitetit të lartë kontaktoni CMD.